Hlavní obsah

mocně

Příslovce

  • mächtigmocně působit na kohoauf j-n mächtig wirken

Vyskytuje se v

kartotéka: kartotéka nemocnýchdie Krankenkartei

přeprava: přeprava nemocnéhoder Krankentransport

asistovat: asistovat nemocnémudem Kranken behilflich sein

duševně: být duševně nemocnýseelisch krank sein

hrát: hrát nemocnéhoden Kranken vorspielen

mocný: mocný státein mächtiger Staat

nemocný: nemocné dítěein krankes Kind

nepřipustit si: Nepřipustil si, že je nemocný.Er akzeptierte nicht, dass er krank ist.

nocovat: nocovat nad lůžkem nemocnéhoam Bett des Kranken wachen

ohlížet se: Musím se ohlížet na nemocnou matku.Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.

opatrovat: opatrovat nemocnéhoden Kranken betreuen

podstrčit: Podstrčila nemocnému polštář.Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.

politovat: politovat nemocnéhoden Kranken bedauern

polykat: Nemocný nemůže polykat.Der Kranke kann nicht schlucken.

poslední: V poslední době je pořád nemocný.In der letzten Zeit ist er immer krank.

přesto: Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.

smrtelně: smrtelně nemocnýtodkrank

ulehčovat: ulehčovat nemocným od bolestidie Schmerzen der Kranken lindern

věnovat se: věnovat se nemocnémusich dem Kranken widmen

vydělit: vydělit ze stáda nemocná zvířatakranke Tiere von der Herde absondern

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.

vyživovat: vyživovat nemocné rodičekranke Eltern unterhalten

mocně: mocně působit na kohoauf j-n mächtig wirken