Hlavní obsah

mateřsky

Příslovce

  • mütterlichmateřsky se starat o kohoj-n mütterlich umsorgen

Vyskytuje se v

dovolená: mateřská/studijní dovolenáder Mutterschaftsurlaub/Studienurlaub

mateřský: nastoupit mateřskou dovolenouden Mutterschaftsurlaub antreten

mléko: mateřské mlékodie Muttermilch

pud: pohlavní/mateřský pudder Geschlechtstrieb/Mutterinstinkt

pýcha: mateřská pýchader Mutterstolz

řeč: mateřská řečdie Muttersprache

škola: mateřská školader Kindergarten

znaménko: mateřské znaménkodas Muttermal

instinkt: mateřský instinktmütterlicher Instinkt, der Mutterinstinkt

jazyk: mateřský/úřední jazykdie Muttersprache/Amtssprache

učitelka: učitelka mateřské školydie Kindergärtnerin, die Erzieherin im Kindergarten

mateřsky: mateřsky se starat o kohoj-n mütterlich umsorgen