Hlavní obsah

matka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rodič) die Muttervlastní/svobodná/nastávající matkaeigene/alleinerziehende/werdende Muttermatka tří dětíMutter von drei Kindern
  2. (zvířecí) die Mutter, das Muttertiervčelí matkadie Bienenkönigin
  3. (pečovatelka, ochránkyně ap.) die Muttermatka představenáMutter Oberin
  4. (matice) die (Schrauben)Mutterkřídlová matkadie Flügelmutter

Vyskytuje se v

nevlastní: nevlastní matkadie Stiefmutter

představená: matka představenáMutter Oberin

svátek: Svátek matekder Muttertag

být: Matka je dnes smutná.Die Mutter ist heute traurig.

jen: Má jenom matku.Er hat nur die Mutter.

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

ohlížet se: Musím se ohlížet na nemocnou matku.Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.

pečlivý: pečlivá matkaeine sorgsame Mutter

podobat se: Podobá se své matce.Sie ähnelt ihrer Mutter., Sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich.

promrhat: promrhat dědictví po matcemütterliches Erbe vergeuden

přisát se: Dítě se přisálo matce k prsu.Das Kind hat sich an der Brust der Mutter festgesaugt.

suplovat: suplovat komu matkuj-m die Mutter ersetzen

tulit se: tulit se k matcesich an die Mutter schmiegen

vstříc: běžet vstříc matceseiner Mutter entgegenlaufen

vylekat: vylekat matku k smrtidie Mutter zu Tode erschrecken

vzrušit: Matčin telefonát ji vzrušil.Der Anruf von ihrer Mutter hat sie aufgeregt.

zarmoutit: zarmoutit matkudie Mutter betrüben

zpovídat: Matka mě dlouho zpovídala.Meine Mutter fragte mich lange aus.

matka: včelí matkadie Bienenkönigin