Hlavní obsah

krev

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v těle) das Blutanat. oběh krvedie Blutzirkulationmed. transfuze krvedie Blutübertragungdárce krveder Blutspender
  2. (povaha) das Blut
  3. (pokrevní příbuzní) das Blut, das Geblüt

Vyskytuje se v

dárce: dobrovolný dárce krveein freiwilliger Blutspender

dárcovství: dárcovství krvedie Blutspende

dračí: bot. dračí krevdas Drachenblut

hladina: hladina alkoholu v krvider Alkoholspiegel im Blut

odběr: odběr krvedie Blutentnahme

otrava: otrava krvedie Blutvergiftung

proud: proud krveder Blutstrom

srážlivost: med. srážlivost krvedie Gerinnungsfähigkeit des Blutes

tělo: náb. tělo a krev (Páně)Leib und Blut des Herrn

vzorek: med. vzorek krvedie Blutprobe

hrnout se: Krev se hrne do hlavy.Das Blut steigt in den Kopf.

kolovat: Krev koluje v těle.Das Blut zirkuliert im Körper.

nahrnout se: Krev se mu nahrnula do hlavy.Das Blut ist ihm in den Kopf gestiegen.

olíznout: olíznout krev z prstuBlut vom Finger lecken

prolít: prolít krev nevinných lidíBlut der unschuldigen Menschen vergießen

průtok: průtok krve tkáníder Blutdurchfluss durch das Gewebe

příval: zastavit příval krveden Blutschwall stoppen

pulzovat: Krev pulzuje v žilách.Das Blut pulsiert durch die Adern.

stříkat: Z tepny stříká krev.Aus der Ader spritzt das Blut heraus.

tepat: Krev tepe ve spáncích.Das Blut hämmert in den Schläfen.

tuhnout: Strachem mi tuhne krev v žilách.Das Blut erstarrt mir in den Adern vor Angst.

umýt: umýt si krev z obličejedas Blut vom Gesicht abspülen

vehnat se: Krev se mu vehnala do tváře.Das Blut schoss ihm ins Gesicht.

zaschlý: zaschlá kreveingetrocknetes Blut

zlý: dělat zlou krevböses Blut machen

ztuhnout: Ztuhla mu krev v žilách.Das Blut erstarrte in seinen Adern.

krev: anat. oběh krvedie Blutzirkulation