Hlavní obsah

jistit

Nedokonavé sloveso

  1. (zabezpečovat, zajišťovat) sichern
  2. přen.(poskytovat podporu) sichern
  3. (pozorovat všemi smysly) sichern

Vyskytuje se v

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

jistě: vědět co jistěetw. sicher wissen

nejistě: cítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

ja: No jistě!, Ano!Ja sicher!

sowieso: Samozřejmě!, To se rozumí!, Jistě(že)!Das sowieso!

klar: (No) Jasně!, (No) Jistě!(Na) Klar!

schon: Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.