Hlavní obsah

erweisen

Slovesoie, ie

  1. dokázat, prokázat vinu ap.užívá se většinou ve tvaru stavového pasivaEs ist erwiesen, dass Rauchen schädlich ist.Je dokázáno, že kouření je škodlivé.
  2. sich erweisen als j./etw. ukázat se, projevit se, osvědčit se jako kdo/co jako skutečný přítel ap.
  3. j-m etw. Akk prokázat komu co laskavost ap.j-m einen Dienst erweisenprokázat komu službuj-m Respekt erweisenprokazovat komu respekt

Vyskytuje se v

unwürdig: ukázat se nehodným čí láskysich j-s Liebe unwürdig erweisen

Dienst: prokázat komu dobrou/velkou službuj-m einen guten/großen Dienst erweisen

Ehre: prokázat komu poctuj-m Ehre erweisen

Gunst: prokázat komu laskavostj-m eine Gunst erweisen

Nachteil: ukázat se jako nevýhoda čehosich als Nachteil etw. Gen erweisen

verhängnisvoll: ukázat se osudnýmsich als verhängnisvoll erweisen

zweifelsfrei: být nesporně prokázánozweifelsfrei erwiesen sein

medvědí: prokázat komu medvědí službuj-m einen Bärendienst erweisen

erweisen: Je dokázáno, že kouření je škodlivé.Es ist erwiesen, dass Rauchen schädlich ist.