Hlavní obsah

dodržení

Vyskytuje se v

slovo: dodržet své slovosein Wort halten

dodržet: dodržet svůj slibsein Versprechen einhalten

slib: dodržet slibein Versprechen einhalten

termín: dodržet/překročit termínden Termin einhalten/überschreiten

úmluva: dodržet úmluvudie Verabredung einhalten