Hlavní obsah

dělení

Vyskytuje se v

hřmění: hřmění dělder Kanonendonner

redukční: biol. redukční dělenídie Reduktionsteilung

zlatý: zlatá neděleGoldener Sonntag

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen

dělit se: dělit se s kamarády o nájemsich die Miete mit den Freunden teilen

množit se: Buňky se množí dělením.Die Zellen vermehren sich durch Teilung.

nerovně: nerovně dělit coetw. ungleich teilen

rovný: dělit dědictví rovným dílemdas Erbe zu gleichen Teilen teilen

ausschließlich: denně kromě neděletäglich ausschließlich des Sonntags

von: trvat od pátku do nedělevon Freitag bis Sonntag dauern

Advent: první adventní neděleerster Advent

dividieren: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

ergeben: 60 děleno 4 je 15.60 geteilt durch 4 ergibt 15.

Ruhetag: Neděle je dnem pracovního klidu.Der Sonntag ist ein Ruhetag.

teilen: dělit se o oblečení se sestrousich die Bekleidung mit der Schwester teilen

untergliedern: dělit text na odstavceeinen Text in Absätze untergliedern

dělení: fyz. dělení atomůdie Atomspaltung