Hlavní obsah

dělení

Vyskytuje se v

hřmění: hřmění dělder Kanonendonner

redukční: biol. redukční dělenídie Reduktionsteilung

zlatý: zlatá neděleGoldener Sonntag

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen

dělit se: dělit se s kamarády o nájemsich die Miete mit den Freunden teilen

množit se: Buňky se množí dělením.Die Zellen vermehren sich durch Teilung.

nerovně: nerovně dělit coetw. ungleich teilen

rovný: dělit dědictví rovným dílemdas Erbe zu gleichen Teilen teilen

dělení: fyz. dělení atomůdie Atomspaltung