Hlavní obsah

židle

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

barový: barová židle/stoličkader Barstuhl/Barhocker

opěra: opěra židledie Sessellehne

otáčecí: otáčecí židleder Drehstuhl

nastavět: nastavět židle kolem stoludie Stühle um den Tisch herum stellen

převalit: převalit židliden Stuhl umstürzen

převrátit: převrátit židlieinen Stuhl umkippen

tamten: Tamta židle v rohu je volná.Da der Sessel in der Ecke ist frei.

usednout: usednout na židlisich auf den Stuhl setzen

vrtět se: vrtět se na židliauf dem Stuhl herumrutschen

vyletět: Rozčileně vyletěl ze židle.Er sprang erregt vom Stuhl auf.

vysadit: vysadit dítě na židlidas Kind auf den Stuhl (hinauf)setzen

zvrhnout: zvrhnout židlieinen Stuhl umwerfen

sedět: sedět na dvou židlíchzwischen zwei Stühlen sitzen

aufstehen: vom Stuhl aufstehenzvednout se ze židle

Korb: ein Stuhl aus Korbžidle z proutí/košatiny

schieben: den Stuhl näher an den Tisch schiebenposunout židli blíž ke stolu

stehen: Der Stuhl steht neben dem Tisch.Židle stojí vedle stolu.

versetzen: einen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu

vornehmen: Nehmt Ihre Stühle mit vor!Vezměte si židle dopředu!