Hlavní obsah

školení

Vyskytuje se v

škola: být po školenachsitzen

chybět: chybět ve školein der Schule fehlen

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

stačit: Nestačí ve škole.Er kommt in der Schule nicht nach.

školený: odborně školený personálfachlich geschultes Personal

školit: školit pracovníkyMitarbeiter schulen

znemožnit: znemožnit koho ve školej-n in der Schule unmöglich machen