Hlavní obsah

znovu, znova

Příslovce

  • di nuovočasto též u sloves pomocí předpony ri-

Vyskytuje se v

načerpat: načerpat (znovu) sílyricuperare le forze

popadnout: (znovu) popadnout dechriprendere fiato

použitelný: znovu použitelnýriutilizzabile

prověřit: znovu/opakovaně prověřit coricontrollare qc

prožít: znovu prožít corivivere qc

prožívat: znovu prožívat corivivere qc

vynořit se: znovu se vynořiti problém ap. riemergere, příležitost ap. ripresentarsi, znovu se objevit rispuntare

začít: začít znovuricominciare

zalesnit: znovu zalesnitrimboschire, řidč. rimboscare

zase: zase a znovuripetutamente

zavést: znovu zavést co praktiku ap.ripristinare qc

zvolit: znovu zvolit do funkce ap.rieleggere q

nabrat: nabrat znovu silriprendere le forze

potáhnout: dát znovu potáhnout křeslafar ritappezzare le poltrone

conoscenza: ztratit/(znovu) nabýt vědomíperdere/riacquistare (la) conoscenza

coscienza: (znovu) nabýt vědomí, přijít k soběriprendere coscienza

di: znovudi nuovo

mente: znovu si připomenout, vrátit se ve vzpomínkáchtornare alla/in mente

moglie: znovu se oženitriprendere moglie

nuovo: opět, znovudi nuovo

riacquistare: znovu nabrat sílyriacquistare le forze

riattaccare: dát se znovu do řeči s kýmriattaccare discorso con q

rientrare: znovu nabýt čeho/corientrare in possesso di qc

rifare: znovu se pokusit o corifare il tentativo di qc

rifarsi: znovu se ukázat (mezi lidmi), znovu se ozvat, zase přijít mezi lidirifarsi vivo

rimettere: (znovu) dát do pořádku, ukliditrimettere in ordine

rinnovare: znovu pozvat, obnovit pozvánírinnovare l'invito

ripassata: znovu si projít, zopakovat si co, překontrolovat, (znovu) zkontrolovat codare una ripassata a qc

ripetere: znovu vysvětlit látku o učiteliripetere la lezione

riprendere: znovu se vdát/oženitriprendere marito/moglie

risollevare: (znovu) nadnést otázkurisollevare una questione

ristorare: nabrat sil, (znovu) načerpat sílyristorare le forze

bene: Kdy budu mít to potěšení znovu tě vidět?Quando avrò il bene di rivederti?

fare: Udělám to znova.Lo farò di nuovo.

prova: Pokusím se znovu.Farò un'altra prova.

riaprire: začít znovu podnikat, i přen. zase otevřít krámriaprire bottega