Hlavní obsah

sommare

Tranzitivní sloveso

  • sečíst, (po)sčítattutto sommatocelkově vzato, když se to vezme kolem a kolem

Vyskytuje se v

globale: celkový součetsomma globale

sacerdote: veleknězsommo sacerdote

somma: celkem, celkověin somma

sommare: celkově vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto sommato

sommo: na vrcholu slávy ap.al sommo

tutto: úhrnem, celkovětutto sommato, in tutto

vinto: vyhraná suma/částkala somma vinta

celkem: celkem (vzato) vcelkunel complesso, tutto sommato

dobro: částka (připsaná) k dobrusomma accreditata

pojistný: ekon. pojistná částkasomma assicurata

souhrn: v souhrnu celkovětutto sommato, in tutto

suma: celková sumasomma (globale)

úhrada: částka k úhraděsomma da pagare

úhrn: v úhrnuin totale, in somma

vrchovatý: vrchovatou měrousommamente, in sommo grado, extrémně estremamente

vzít: celkem vzatoin conclusione, insomma, tutto sommato, in generale

záloha: složit zálohu na copagare/dare/fare anticipo/un acconto per qc, versare una somma in acconto

závratný: závratná sumasomma sbalorditiva

čtyřnásobně: Částka vzrostla čtyřnásobně.La somma è cresciuta quattro volte tanto.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.Ha ottenuto la somma più alta.

výše: výše danísomma di tasse

kostka: v kostce stručněin breve, in sintesi, per sommi capi, in poche parole

pontefice: papež, svatý otec(sommo) pontefice