Hlavní obsah

posunout

Vyskytuje se v

posun: Došlo k posunu... v jednání ap.C'è stato un progresso., Si è fatto un passo avanti.

posunout se: Posuň se kousek.Spostati un po'.

allungare: prodloužit míč, posunout míč, přihrát ve fotbale ap.allungare la palla

avanti: posunout hodinky dopředumettere avanti l'orologio

mandare: poslat/vyslat koho zjistit/obhlédnout situaci, živit, (finančně) zajišťovat koho, vést, posunout co k úspěšnému konci, řídit, vést co rodinný podnik ap.mandare avanti q/qc

tirarsi: posunout se (dál) udělat místotirarsi in là

: Posuň se trošku dál! udělej mi místoFatti più in là!

portarsi: Posuň se kousek doprava.Portati un po' a destra.

spostare: posunout termín čeho návštěvy ap.spostare il termine di qc