Hlavní obsah

napadení

Vyskytuje se v

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!Neanche per idea!

virus: počítač napadený viremcomputer infetto da virus

zezadu: napadnout koho zezaduattaccare q da dietro

kdepak: Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!

napadnout: Přes noc napadl sníh.Durante la notte è caduta la neve.

sen: To (by) mě ani ve snu nenapadlo!Non ci avrei mai pensato!

accanirsi: pustit se do koho, napadnout kohoaccanirsi contro q

assalire: slovně napadnout kohoassalire a parole q

balzare: napadnout koho myšlenka, přijít na mysl, vytanout na mysli komubalzare in mente a q

dare: napadnout kohodare l'assalto a q

mente: přijít na mysl, vytanout (na mysli) komu, napadnout kohovenire in mente

immaginare: To mě mělo napadnout., To jsem mohl tušit.Dovevo immaginar(me)lo!

ticchio: Usmyslel si, že ..., Z ničeho nic ho napadlo, že ...Gli è saltato il ticchio di ...

venire: Napadlo mě...Mi è venuto in mente...

anticamera: ani (ve snu) nenapadnout koho, ani nepřijít na mysl komunon passare (neppure) per l'anticamera del cervello

attraversare: přijít na mysl, blesknout hlavou komu, napadnout koho myšlenkaattraversare la mente a q

saltare: napadnout co koho, vytanout na mysli co komu, naskočit komu v myslisaltare in mente/testa, saltare per la testa a q

napadení: napadení žralokeml'attacco di squalo