Hlavní obsah

napadení

Vyskytuje se v

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!Neanche per idea!

virus: počítač napadený viremcomputer infetto da virus

zezadu: napadnout koho zezaduattaccare q da dietro

kdepak: Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!

napadnout: Přes noc napadl sníh.Durante la notte è caduta la neve.

napadnout: Napadnul ho nožem.L'ha aggredito con un coltello.

napadnout: Něco mě napadlo!Ho un'idea!

napadnout: To mě ani nenapadlo.Non mi è venuto nemmeno in mente.

napadnout: To by mě ani ve snu nenapadlo.Non mi passerebbe (neppure) per l'anticamera del cervello.

sen: To (by) mě ani ve snu nenapadlo!Non ci avrei mai pensato!