Hlavní obsah

hodnota

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (význam) čeho valore m di qc(cena) prezzo m
  2. (číselný údaj ap.) valoreenergetická/výživná hodnotavalore energetico/nutritivožebříček hodnotscala di valori

Vyskytuje se v

daň: daň z přidané hodnotyimposta sul valore aggiunto, zkr. IVA

energetický: energetická hodnota potravin, palivavalore energetico

kalorický: kalorická hodnotavalore calorico

nutriční: nutriční hodnotavalore nutritivo

převrácený: mat. převrácená hodnotanumero inverso/reciproco

přidaný: ekon. daň z přidané hodnotyimposta sul valore aggiunto IVA

střední: střední hodnotavalore medio

užitný: ekon. užitná hodnotavalore d'uso

výživový: výživová hodnotavalore nutritivo

zůstatkový: zůstatková hodnotavalore residuo

naměřený: naměřené hodnotyvalori rilevati

odpovídat: Ty hodnoty (si) neodpovídají.I valori non quadrano.

porovnatelný: porovnatelné hodnotyvalori comparabili

vypovídací: vypovídací hodnotavalore informativo

zaznamenat: Byly zaznamenány vysoké hodnoty...Sono stati rilevati alti valori...

hodnota: energetická/výživná hodnotavalore energetico/nutritivo