Hlavní obsah

způsobit

Vyskytuje se v

běžný: běžný způsob léčby chorobytraitement ordinaire d'une maladie

bolest: způsobit bolest komufaire de la peine à qqn

jednání: nepřípustný způsob jednánípratique intolérable

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(mode) conditionnel

rozkazovací: rozkazovací způsobimpératif

škoda: způsobit škodu komucauser préjudice à qqn

újma: způsobit újmu komucauser préjudice à qqn

veřejný: způsobit veřejné pohoršenícauser un scandale public

conditionnel: podmiňovací způsob, kondicionálmode conditionnel

façon: způsob chůzefaçon de marcher

formule: způsob úhradyformule de paiement

matrimonial: způsob úpravy majetkových poměrů v manželstvírégime matrimonial

optatif: optativ, přací způsob(mode) optatif

causer: způsobit škoducauser un dommage

dont: způsob, jakým odpovědělla façon dont il a répondu

indicatif: oznamovací způsob, indikativmode indicatif