Hlavní obsah

užití

Vyskytuje se v

užít: užít (si)příjemně prožít čeho jouir de qqch, profiter de qqch

užít: užít (si)prožít, zakusit éprouver

prostředek: (vy)užít všech (dostupných) prostředkůmettre en jeu toutes ses ressources

síla: užití sílyusage de la force

správný: správné (vy)užití čeho vhodnébon usage de qqch

užít: Pěkně si to užijte.Amusez-vous bien.

užít: užít si to v posteliprendre son pied