Hlavní obsah

těžký

Přídavné jméno

  1. (hodně vážící) pesant/-ante, lourd/lourdedělat si těžkou hlavuse mettre martel en têtemít těžký žaludekavoir l'estomac m chargétěžký průmyslgrosse industrie f, industrie lourde
  2. (špatně stravitelný) lourd/lourdehovor. bourratif/-ive(o víně) vineux/-euse
  3. (silný, intenzivní) grave, lourd/-e, gros/grosse
  4. (přísný) sévère, dur/dure
  5. (namáhavý) difficile(život ap.) dur/dure(hudební kus) gravemít těžký životavoir la vie durebýt v těžké situaciêtre en difficulté
  6. (tíživý) lourd/lourde(spánek ap.) pesant/-ante(problém ap.) calé/-ée

Vyskytuje se v

porážka: těžká porážkalourde défaite

porod: těžký porodaccouchement difficile, couches pénibles

situace: být v těžké situaciêtre en difficulté

těžký: dělat si těžkou hlavuse mettre martel en tête