Hlavní obsah

starší

Vyskytuje se v

mládenec: starý mládenecneženatý muž vieux garçon

panna: stará pannaosamělá žena vieille fille

panna: stará pannavieille fille

řemeslo: nejstarší řemeslole plus vieux métier du monde

starý: starý mužhomme âgé, vieil homme

starý: stará pannavieille fille

starý: starého datade vieille date

starý: círk. Starý zákonAncien Testament

starý: stará věcvieillerie

starý: starý papírvieux papiers

starý: staré hadrydéfroque

starý: staré haraburdíantiquaille , antiquité

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

starý: vyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn

vrátit se: vrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes

zlatý: staré zlaté časybon vieux temps

žák: starší žákminime

železo: patřit do starého železaêtre bon pour la ferraille

bratr: mladší/starší bratrfrère cadet/aîné

než: starší než jáplus âgé que moi

o: starší o dva rokyplus âgé de deux ans

starý: Jak je starý?Quel âge a-t-il ?

jitřit: jitřit starou ránuretourner le couteau dans la plaie

koleno: na stará kolena se oženitse marier sur le tard

patřit: patřit do šrotu/starého železaêtre bon pour la ferraille

starý: Je starý jako Metuzalém.Il est vieux comme Mathusalem.

starý: jitřit starou ránuretourner le couteau dans la plaie

ancien: Ancien Testament Starý zákon

date: de vieille datestarý, dávný, starého data

fille: fille aînéenejstarší dcera

jadis: du temps jadis(staro)dávný, ze starých dob

liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

âgé: personnes âgéesstarší osoby

le, la: le vieux Parisstará Paříž

reprendre: reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům

plaie: rouvrir une plaierozjitřit starou ránu

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.