Hlavní obsah

neuspět

Vyskytuje se v

uspět: neuspět při čeméchouer à (faire) qqch

zásluhou: Uspěl jejich zásluhou.Il a réussi grâce à eux.

comme: Uspěl jako jeho bratr.Il a réussi comme son frère.

partir: Začínal od nuly a uspěl.Il est parti de zéro et il a réussi.

réussir: dobře dopadnout, uspět, mít úspěch, povést seréussir bien