Hlavní obsah

myslet, myslit

Nedokonavé sloveso

  1. (uvažovat) penser
  2. (mít na mysli) na koho/co penser à qqn/qqch
  3. (mínit, domnívat se) penser, croireMyslím, že ano.Je crois que oui.To myslíš vážně?Sérieux ?
  4. (pamatovat na někoho) na koho/co penser à qqn/qqch, se souvenir de qqn/qqch
  5. (zamýšlet) avoir l'intention, penser

Vyskytuje se v

budoucnost: myslet na budoucnostpenser à l'avenir

hnutí: hnutí myslimouvement de l'âme

paráda: myslet jen na parádune songer qu'aux chiffons

vytanout: vytanout na myslivenir à l'esprit

ano: Myslím, že ano.Je crois que oui.

mysl: Co máte na mysli?Qu'est-ce que vous voulez dire ?

myslet si: Co si o tom myslíš?Qu'est-ce que tu en penses ?

nikoli: Myslím, že nikoliv.Je crois que non.

vážně: Myslíš to vážně?(C'est) sérieux ?, Tu le prends au sérieux ?

hovno: Myslí, že jeho hovno nesmrdí.Il ne se prend pas pour une merde.

klesat: Klesá na mysli.Il perd courage.

moudrost: Myslí, že snědl všechnu moudrost (světa).Il se croit le sage.

z, ze: Sejde z očí, sejde z mysli. pořek.Loin des yeux loin du cœur.

myslet: Myslím, že ano.Je crois que oui.