Hlavní obsah

limit

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (krajní mez) limite f, borne f
  2. (stanovený výkon) minima m pl

Vyskytuje se v

dodržet: respecter la date limitedodržet termín dokončení ap.

hranice: limite d'âgevěková hranice

krajní: à la limite/rigueurv krajním případě

mez: dans les limites du possiblev mezích možností

mezní: vitesse limitelet. mezní rychlost

odtud: en toutes choses il y a une limitepřen. odtud (až) potud

případ: à la limitev krajním případě

únosnost: à la limite du tolérablena hranici únosnosti

věkový: limite d'âgevěková hranice

konečný: délai ultime, date limitekonečná lhůta

svůj, svá, své, svoje: Il y a une limite à tout.Všechno má své meze.

zadní: date limitenejzazší termín

potud: En toutes choses il y a une limite.Všeho je odtud potud.

âge: limite d'âgevěková hranice

délai: časový limit odezvyvýp. délai d'attente

rupture: tech. limite de rupturemez pevnosti

limite: cas limitekrajní případ