Hlavní obsah

věkový

Přídavné jméno

  • d'âgevěková hranicelimite f d'âgevěkový rozdíldifférence f/inégalité f d'âge

Odvozená slova

věk

Vyskytuje se v

hranice: limite d'âgevěková hranice

rozdíl: inégalité d'âgevěkový rozdíl

âge: limite d'âgevěková hranice

classe: stat. classes d'âgevěkové skupiny

majorité: majorité pénale(věková) hranice trestní zodpovědnosti

pyramide: pyramide des âges= graf znázorňující věkové rozvrstvení obyvatelstva

abaissement: abaissement de l'âge de la retraitesnížení věkové hranice odchodu do důchodu

věkový: limite d'âgevěková hranice