Hlavní obsah

lít

Nedokonavé sloveso

  1. (nalévat tekutinu) co do čeho verser, mettre qqch dans qqch
  2. lít (se) expr.(pršet) flotterLije.Il flotte.
  3. (litím vytvářet) fondre, couler

Vyskytuje se v

konev: Leje jako z konve.Il pleut à verse.

pluie: La pluie tombe à seaux.Leje jako z konve.

pleuvoir: Il pleut.Prší., Leje.

verse: Il pleuvait à verse.Lilo jako z konve.