Hlavní obsah

verse [vεʀs]

Podstatné jméno ženské

  • zeměd.poléhání, polehnutí obilí ap.

Vyskytuje se v

kauce: složit kauciverser une caution

původní: original původní text/verze/znění

den: Nechval dne před večerem.Vin versé n'est pas avalé.

konev: Leje jako z konve.Il pleut à verse.

prolít: prolít (svou) krev za coverser son sang pour qqch

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Vin versé n'est pas avalé.

caution: složit kauciverser une caution

verse: Lilo jako z konve.Il pleuvait à verse.

verser: obětovat život, padnout za koho/coverser son sang pour qqn/qqch