Hlavní obsah

vlít

Dokonavé sloveso

  • co do čeho verser qqch dans qqch

Vyskytuje se v

příznivý: mít příznivý vliv na kohoavoir une influence bénéfique sur qqn

vliv: mít vliv na kohoavoir de l'influence sur qqn

krev: vlít komu novou krev do žilinfuser un sang nouveau à qqn

influence: mít vliv na kohoavoir de l'influence sur qqn

orbite: dost(áv)at koho pod svůj vlivattirer qqn dans son orbite