Hlavní obsah

zařazení

Vyskytuje se v

archiv: zařadit co do archivuarchive sth, file sth into an archive

neutrál: zařadit neutrálshift/change into neutral, put the car in(to) neutral

program: zařadit co do programuput sth on the programme/jednání ap. agenda

rychlost: zařadit rychlostput the car in gear, jedničku engage first gear

nějaký: Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.

zařadit se: zařadit se do frontyjoin the line

zpátečka: zařadit zpátečkuput the car in reverse

zařadit: zařadit vyšší rychlostshift/gear up, upshift