Hlavní obsah

závadný

Vyskytuje se v

nezávadný: ekologicky nezávadnýenvironmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly, non-polluting, přen. green

zdravotně: zdravotně závadnýharmful to health, unhealthy, nečistý form. insanitary

ecologically: ekologicky nezávadný/šetrnýecologically sound

environmentally: ekologicky nezávadné zbožíenvironmentally friendly goods

product: ekologicky nezávadný výrobekgreen product

sound: ekologický, ekologicky nezávadný, neškodící životnímu prostředíecologically sound

unfriendly: neekologický, ekologicky závadnýenvironmentally-unfriendly

unsound: ekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředíenvironmentally unsound

závadný: zdravotně závadnýharmful to health, unhealthy, nečistý ap. form. insanitary