Hlavní obsah

závadný

Vyskytuje se v

nezávadný: ekologicky nezávadnýenvironmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly, non-polluting, přen. green

zdravotně: zdravotně závadnýharmful to health, unhealthy, nečistý form. insanitary

závadný: zdravotně závadnýharmful to health, unhealthy, nečistý ap. form. insanitary