Hlavní obsah

vyvolávat

Nedokonavé sloveso

  1. (způsobovat) co cause(budit) (a)rouse sthviz též vyvolat
  2. (přivolávat)vyvolávat duchyinvoke (the) spirits