Hlavní obsah

tolikrát - kolikrát

tolikrátso many times

tolikso/that much, so/that many

kolikráthow many times

kolikhow much, how many

Vyskytuje se v

tolik: tolik a tolikneurčité množství such-and-such amount/číslo number

tolik: dvakrát toliktwice as much

třikrát: třikrát tolikthree times as much/many, threefold

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

lucky: be lucky enough to ...mít to(lik) štěstí, že ...

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

much: twice as muchdvakrát tolik

much: as much againještě jednou tolik

much: He earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.

much: Well, so much for the producers.Takže tolik o výrobcích.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

twice: twice as many/muchdvakrát tolik/víc

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.