Hlavní obsah

rychlost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (míra pohybu) speed, swiftness, quickness, rapidity(tempo, míra změny) ratedopr. omezená rychlost na silnicispeed limitvelkou/plnou rychlostíat high/full speed
  2. (veličina) velocity, speedrychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound
  3. (rychlostní stupeň) gearzařadit rychlostput the car in gear, (jedničku) engage first gearpřeřadit rychlostchange/AmE shift gears

Vyskytuje se v

dodržovat: dodržovat rychlostobserve the speed limit

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

omezení: omezení rychlostispeed limit

povolený: maximální povolená rychlostspeed limit

překonat: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

překročení: překročení (povolené) rychlostispeeding

překročit: překročit povolenou rychlostbe speeding

světlo: fyz. rychlost světlaspeed of light, light speed

šíření: fyz. rychlost šíření světlaspeed of light propagation

zařadit: zařadit vyšší rychlostshift/gear up, upshift

zvuk: fyz. rychlost zvukuspeed of sound

maximální: maximální povolená rychlostspeed limit

nabrat: nabrat rychlostgain/pick up/gather speed

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

šířit se: Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.Sound travels at about 330 meters per second.

vyřadit: vyřadit (rychlost) v autěput the car in/shift into neutral, take the car out of gear