Hlavní obsah

rostoucí

Vyskytuje se v

populace: růst populacepopulation growth

růst: ekon. hospodářský růsteconomic growth

počet: rostoucí počet čehoa growing number of sth

překotný: překotný ekonomický růstrapid economic growth

růst: nechat si růst vousygrow a beard

růst: Ceny rostou.Prices are growing.

trvale: trvale rostoucí cenyconstantly rising prices

vous: nechat si (na)růst vousygrow a beard

zoubek: Dítěti rostou zoubky.The baby is teething.

zub: Rostou jí zuby. dítětiShe is teething.

voda: růst jako z vodybe growing like a weed

award: pay award for sbrůst mezd koho jisté skupině

beard: grow a beardnechat si (na)růst vousy

economic: economic growthhospodářský růst

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

growth: population growthpopulační růst, přírůstek obyvatelstva

growth: ekon. growth industryrůstové odvětví, rostoucí průmysl

increase: ekon. steady increase in sthstabilní růst čeho

money supply: money supply growthrůst objemu peněžní zásoby

population: population growthpopulační růst

ramp: mat. ramp functionlineárně rostoucí funkce

restraint: ekon. wage restraintregulace růstu mezd, mzdová umírněnost

upwards: move upward(s)stoupat, růst, zvyšovat se cena ap.

wage: wage restraintomezování růstu mezd, umírněná mzdová politika

accelerate: Growth accelerated to 4.9 per cent.Růst se zrychlil na 4,9 procenta.

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.