Hlavní obsah

increasing [ɪnˈkriːsɪŋ]

Vyskytuje se v

incremental: incremental increasepravidelné zvýšení (platu) dle dohody

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

factor: increase by a factor of twozvýšení na dvojnásobek

increase: be on the increasebýt na vzestupu, stoupat, růst