Hlavní obsah

proven [ˈpruːvən]

Související hesla

pp of prove

Přídavné jméno

  • prokázaný, osvědčený, ověřenýtime-provenosvědčený, časem prověřenýpráv. not provenneprokázaný, bez dostatečných důkazů verdikt ap.

Vyskytuje se v

identity: prokázat svoji totožnost, legitimovat seprove one's identity

innocence: dokázat svou nevinuprove one's innocence

proven: osvědčený, časem prověřenýtime-proven

useful: osvědčit se v užitíprove (to be) useful

prove: Ukázalo se, že je tomu tak.It proved to be the case.

nevina: prokázat čí nevinuprove sb's innocence

prokázat: prokázat svoji totožnostprove one's identity

ukázat se: Ukázalo se to být velmi těžké.It proved to be very difficult.

usvědčit: usvědčit koho ze lžiprove sb a liar

naprázdno: vyjít naprázdnovniveč come to nothing/up dry, nemít výsledek prove fruitless, nic nezískat leave/go empty handed

point: prokázat/dokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdomake/prove one's point