Hlavní obsah

prompt [prɒmpt]

Vyskytuje se v

prompt: okamžitá/promptní platba, okamžité (za)placeníprompt payment