Hlavní obsah

porušení

Vyskytuje se v

pravidlo: porušit pravidlabreak the rules

předpis: porušit/dodržovat předpisyviolate/observe the regulations

zákon: porušit zákonbreak/violate the law

porušit: porušit pravidla/smlouvubreak the rules/a contract

tajemství: porušení tajemstvíbreach of secrecy

breach: porušení/zneužití/zklamání důvěry, zpronevěra svěřeného majetku správcem majetkupráv. breach of trust

break: porušit slovobreak one's word

contract: porušení smlouvyekon. breach of contract

copyright: porušení autorských právinfringement of copyright

infringement: porušení autorských právinfringement of copyright

law: porušit zákonbreak the law

nuisance: (po)rušení vlastnického práva/sousedských právpráv. private nuisance

patent: porušení patentových práv/patentové ochranypatent infringement

right: porušení práv dětí, zvířat ap.abuse of the rights

rule: porušit pravidlabreak the rules

trademark: porušit ochrannou známkuinfringe a trademark

truce: porušit příměříbreak a truce

violation: podezření z porušení čehosuspected violation of sth

vow: porušit (svůj) slibbreak one's vow

wrongdoing: zločin, porušení zákonacriminal wrongdoing

promise: porušit čí slibbreak one's promise