Hlavní obsah

personnel [ˌpɜːsəˈnel]

Podstatné jméno

  1. personál, zaměstnanci, osazenstvovoj. military personnelvojáci, vojskopersonnel departmentosobní oddělenívoj. personnel carrier(obrněný) transportérvoj. anti-personnel mineprotipěchotní mina
  2. osobní/personální oddělenípersonnel managervedoucí osobního oddělení

Vyskytuje se v

carrier: obrněný transportérvoj. armoured personnel carrier

officer: osobní/personální referent, personalista/personalistka pracovník osobního oddělení, kádrový referentpersonnel officer

authorized: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only.

cizí: cizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.

osobní: osobní oddělenípersonnel department

síla: pracovní sílalabour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnel

vstup: Nepovolaným vstup zakázánAuthorized Personnel/Persons Only, jen pro zaměstnance Staff only

personnel: vojáci, vojskovoj. military personnel