Hlavní obsah

pat

Vyskytuje se v

osobní: body search, osaháním přes šaty pat-down, až do naha strip-searchosobní prohlídka

stát: stand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's gunsstát si (pevně) za svým

vrh: shot put, shot-put(ting)sport. vrh koulí

vyřazení: putting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioningvyřazení z provozu

plácat: pat sb on the backsplácat koho po zádech

Achilles: Achillova pataAchilles heel

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.

malíček: have sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku

pata: od hlavy (až) k patě/po patyfrom head/top/tip to toe

vytáhnout: vytáhnout komu trn z patyget sb out of a tight spot

vytrhnout: vytrhnout komu trn z patyget sb out of a tight spot

heel: patička, přihrávka patousport. heel pass

hotly: s kým v patách, těsně pronásledovaný kýmhotly pursued by sb

putting: sport. putting the shotvrh koulí

stilted: klenba se zvýšenou patoustav. stilted arch

tail: být komu v patách, být v závěsu za kým, pověsit se komu na patybe on sb's tail

tip: od hlavy až k patěfrom tip to toe

evil: be putting off the evil dayodkládat nepříjemné záležitosti donekonečna