Hlavní obsah

přiblížení

Vyskytuje se v

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

přiblížit se: Přiblížili jsme se k domu.We approached the house.

come: přiblížit se ke komu/čemu na méně než kolikcome within sth of sb/sth

draw: přitáhnout (si) k sobě, (při)blížit sedraw close(r)

insight: přiblížit komu co, nechat koho nahlédnout do (tajů) čehogive sb (some) insight into sth

zoom: přiblížit co objektivem, najet (zoomem) na co, udělat detail čehozoom in on sth

close: Přiblížila se.She moved closer.

idea: Můžeš nám nějak přiblížit ...Can you give us an idea of ...