Hlavní obsah

ohánět se

Nedokonavé sloveso

  1. (rukama) flail one's arms(mečem ap.) wave sth(hrozit - nožem ap.) brandish sth
  2. expr.(stavět na odiv) čím boast about/of sth, brag about sthexpr.(stavět na odiv) flaunt sthohánět se známostmidrop names, name-drop sb
  3. (podávat velký výkon) work (very) hard(snažit se) do one's best