Hlavní obsah

objevení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

objevit: náhodou objevit co narazit nacome across sth

objevit: Objevil novou planetu.He discovered a new planet.

objevit: Amerika byla objevena ...America was discovered by ...

objevit se: Objevil se ve dveřích.He appeared in the door.

bob: bob (up)vyhoupnout se, vyskočit, nečekaně se objevit v zorném poli

bring: bring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit co

come into: come into sightobjevit se v dohledu ap.

discovery: make a discoveryněco objevit/zjistit

view: come into viewobjevit se na dohled

develop: The machine developed a fault.Na stroji se objevila/vyskytla závada.

might: He might appear in a magazine.Mohl by se objevit v časopise.