Hlavní obsah

nelidský

Vyskytuje se v

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

lidský: lidská práva/bytosthuman rights/being

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

právo: lidská právahuman rights

rasa: lidská rasahuman race

rod: lidský rodmankind, human kind

selhání: selhání lidského faktoruhuman error/failure

vědomí: lidské vědomíhuman mind

zárodek: biol. lidský zárodekhuman embryo/foetus

zastánce: zastánce lidských právhuman rights defender/advocate, defender of human rights

abuse: human rights abuseporušování lidských práv

being: human beingčlověk, lidská bytost

brotherhood: brotherhood of manbratrství všech lidí, lidská sounáležitost

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

flight: manned space flightlet do vesmíru s lidskou posádkou

human: the human racelidstvo, lidská rasa

human resources: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

human rights: human rights defenderobránce lidských práv

race: human racelidská rasa, lidské pokolení

resource: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

sacrifice: human sacrifice to the godslidská oběť bohům