Hlavní obsah

nadít

Vyskytuje se v

naděje: v naději, že ...hoping that ...

vkládat: vkládat (své) naděje do kohopin one's hopes on sb

nadít se, nadát se: Než se naděješ ...Before you know/realize it ...

rozplynout se: Naše naděje se rozplynuly.Our hopes were dashed.

uchovat: uchovat si nadějikeep hopes alive

vzbudit: vzbudit naděje na coraise hopes of sth

jiskra: jiskra nadějeglimmer of hope

cape: mys Dobré nadějeCape of Good Hope

hope: bláhová naděje, zbožné přání neuskutečnitelnéfond hope

hopeful: mladé nadějeyoung hopefuls

know: než se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojdebefore you know it

resurrection: oživení nadějeresurrection of hope

survival: naděje na přežitísurvival chance, chance of survival

thinking: planá naděje, zbožné přáníwishful thinking