Hlavní obsah

multiple [ˈmʌltɪpəl]

Přídavné jméno

  • (mnoho)násobný, (mnoho)četný, hromadnýmultiple collisionhromadná srážkamultiple cablemnohožilový kabelmultiple timesvícekrát, několikrát nejen jednoubot. multiple fruitsložený plodmultiple entry visavícevstupní vízumpsych. multiple personalityrozdvojení osobnosti

Vyskytuje se v

fracture: tříštivá/mnohočetná/komplikovaná zlomeninacomminuted/multiple/complicated fracture

fruit: složený plodbot. multiple/collective fruit

integer: celočíselný násobekinteger multiple

meaning: mnohoznačnost, polysémie, mnohovýznamovostmultiple meaning

ownership: sdílené vlastnictví více osobamimultiple ownership

phase: vícefázový proces ap.multiple phase

sclerosis: roztroušená sklerózamultiple/disseminated sclerosis

test: test na A B C, test s výběrem možnostímultiple choice test

roztroušený: med. roztroušená sklerózamultiple/disseminated sclerosis

vrah: mnohonásobný/několikanásobný vrahmultiple murderer/killer, sériový serial killer

vstupní: (vícenásobné) vstupní vízum(multiple) entry visa

výběr: test s výběrem možnostímultiple-choice test

víc: Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.

multiple: řetězcová prodejnamultiple (store)