Hlavní obsah

jedině

Vyskytuje se v

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

much: aniž by (vůbec) co, bez jediného čehowithout so much as

only: jediný, jedinečný, neopakovatelný unikátníone and only

owner: jediný vlastníksole owner

shareholder: jediný akcionář stoprocentnísole shareholder

one: Jediný muž, který ...The one man who ...