Hlavní obsah

hrozen

Vyskytuje se v

hrozit: hrozit pěstí komushake one's fist at sb

hrozit: Hrozí (nebezpečí), že ...There is a danger that ..., There's a threat of ...

hrozit: Hrozí jí nebezpečí.She is in danger.

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...There is a danger of ...

z, ze: víno vyrobené z hroznůwine made from grapes

collision course: be on a collision course with sthhrozit srážkou s čím, přen. hrozit střetem neshody ap.

fist: shake one's fist at sbhrozit komu pěstí

grape: bunch of grapeshrozen vína

imminent: be imminenthrozit, blížit se nebezpečí ap.

threat: issue threats to sb's lifehrozit komu smrtí

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

make: Wine is made from grapes.Víno se dělá z hroznů.