Hlavní obsah

curtain [ˈkɜːtən]

Podstatné jméno

  1. BrEzávěs okennícurtain railkolejnička na záclony ap., záclonová tyčdraw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsydraw/pull back the curtainszatáhnout závěsychin curtainvousy Lincoln přes bradu od ucha k uchu, ale ne pod nosemAmE= drape
  2. (sheer) curtain AmEzáclonaBrE= net curtain
  3. the curtain oponapřen. the Iron Curtainželezná opona

Vyskytuje se v

curtained: curtained hairdelší vlasy s pěšinkou

part: part the curtainsrozhrnout záclony

shower: shower curtainsprchový závěs

wall: curtain wallzávěsová stěna nenosná

curtain call: There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.Účinkující se desetkrát klaněli.

záclona: zatáhnout záclonydraw/close the curtains

železný: železná oponamezi státy the Iron Curtain, protipožární safety/fireproof curtain

překrývat se: Záclony se uprostřed překrývají.The curtains overlap at the centre.

roztáhnout: roztáhnout závěsydraw the curtains (open), open the curtains

závěs: zatáhnout/roztáhnout závěsydraw/draw back the curtains